CRDutchX

Deze brieven zijn volledig het werk van CHRISTUS. Ik ben alleen de “opnemer” – niet meer dan dat.

De voorbereidingen om Christus’ opnemer te worden begonnen 40 jaar geleden, toen ik als toegewijd Christen, grote problemen ondervond en Christus om hulp vroeg. Een onverwacht krachtig antwoord mij elkeen religieus dogma deed heroverwegen en verwerpen.

Verlichting volgde en leidde mij naar nieuwe richtingen van werk en stiudie. Zeven jaar genoot ik van het succes en geluk. Om te groeien in mijn spiritueel begrip, ging ik vervolgens door traumatische ervaringen.

Op een avond, na een gebed om leiding, werd de aanwezigheid van Christus werkelijkheid, die mij onweerlegbaar zijn identiteit bewees.

Van 1963-1978, op belangrijke punten in mijn leven en in antwoord op mijn vragen, instrueerde Christus mij in spiritueel wetenschappelijk uitgangspunten, zoals uitgelegd door Christus in zijn Brieven. In 1975, maakte ik een nacht van visoenen mee waarin gebeurtenissen tussen 1983 en 1994 werden beschreven, die allemaal uitkwamen. Opnieuw werd mij verteld dat er werk voor mij was weggelegd in de toekomst.

De brieven werden ontvangen in 2000 en 2001. Zij zijn beschikbaar op het internet sinds 2001. De eerste van de Artikelen, waarin Christus commentaar op ons dagelijkse leven, is in 2003 ontvangen en het laatste berichten in December 2014.

Niets is afgeleid van andere literatuur, hoewel in de laatste jaren bepaalde schrijvers veel van hun inspiratie hebben gevonden in de uitstraling van de Waarheid van CHRISTUS’ bewustzijn. Allen die in harmonie zijn met zijn Bewustzijn zijn waarlijk gezegend.