CRPolishX

 

Ja, CHRYSTUS,

Zstąpiłem z Najwyższych Sfer Niebiańskich w Odwiecznych Królestwach Istnienia. 

PRZYSZEDŁEM specjalnie wyjaśnić błędne interpretacje moich Nauk w Palestynie, 
ponieważ wszystkie dogmaty Kościoła hamują wasz duchowy postęp.

Ponieważ ludzie są na progu kryzysu światowego olbrzymich rozmiarów, 
jest niezbędne, żebym Ja, Chrystus, dotarł do wszystkich, którzy chcą słuchać.

Wiecie bardzo mało o prawdziwych procesach tworzenia,
w których wy sami odgrywacie główną rolę. 

Jest to konieczne, abyście zrozumieli je wystarczająco dla realizacji 
celu rozpoczęcia wprowadzania w życie wyższej wizji dla całej ludzkości.

LISTY TE są KURSEM MISTRZA.

One powiedzą wam dokładnie co miałem na myśli, kiedy nauczałem na ziemi.
Dzięki nim będziecie w stanie zrozumieć duchowo-naukową RZECZYWISTOŚĆ 
z której otrzymaliście swoje istnienie.

One opisują prawdę SCIEŻKI CHRYSTUSA, prowadząc wszystkich do chwalebnego Stanu Istnienia
nazywanego przeze mnie: Królestwem Niebieskim. 
Ten STAN ISTNIENIA może przejawiać się na ziemi.

Mężczyźni i kobiety POPRZEZ OŚWIECENIE będą ocaleni od ignoranckiego używania
wielkiej mocy swoich myśli, tak jak uczyłem.

Będą uczyć się BEZWARUNKOWEJ MIŁOŚCI 
i jak leczyć życie i Ziemię.

Nauczą się, że wasz świat jest prawdziwie 
UNIWERSALNĄ MIŁOŚCIĄ uczynioną widzialną.

Jak podyktował REJESTRATOR