CRTagalogX

Idiskarga mga16 Artikulo

Idiskarga Adobe Acrobat

AKO, ang KRISTO,
Ay dumating muli upang magsalita, sa paraang payak, tungkol sa inyong
mga buhay at ang paraan na kayo ay tumutungo sa inyong
pang-araw araw na pamumuhay  …
Kayo ay naniniwala na kayo ay may kontrol sa inyong buhay ngunit,
sa totoo lamang, kayo ay lahat na kumikilos
na walang pag-iingat at ay nasa ganap na kawalan
ng pagkakaalam sa kung ano, minu-minuto, kayo ay lumilikha
para sa inyong mga sarili.
Lumakad sa DAAN NG KRISTO – ang daan ng
WALANG KONDISYONG PAG-IBIG. – Artikulo 2