CRTagalogX

Idiskarga mga 9 Liham

 

Idiskarga Adobe Acrobat

AKO, ang KRISTO,
Ay dumating sa pamamagitan ng midyum ng mga Liham
na ita upang ilatag ang pundasyon para sa panghinaharap
na ispiritwal na ebolusyon sa susunod na milenyo …
Ang kondisyong dati ay nagawang hindi perpekto bilang resulta ng hindi perpektong
pag-iisip ay maibabalik tungo sa kalagayan ng pagiging buo muli
sa pamamagitanng pagbabagosa mga gawi at pag-iisip tungo
sa WALANG KONDISYONG PAG-IBIG. – Liham 5